သံမဏိဆန်ခါ

  • Steel Grating

    သံမဏိဆန်ခါ

    သံမဏိဆန်ခါသံမဏိဘားဆိုသည်မှာအကွာအဝေးတစ်ခုနှင့်အညီသံတိုင်နှင့်သံမဏိထုတ်ကုန်များဖြင့်စတုရန်း Latice အလယ်တွင်စီစဉ်ထားပြီးဂဟေဆော်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘား ၂၅/၃ မီလီမီတာ၊ ၂၅mm / ၄ မီလီမီတာ၊ ၂၅mm / ၅ မီလီမီတာ၊ ၃၀/၃ မီလီမီတာ၊ ၃၀ / ၅ မီလီမီတာ၊ ၃၂/၃ မီလီမီတာ၊ ၃၂ / ၅ မီလီမီတာ၊ ၄၀/၃ မီလီမီတာ………… ၇၅ / ၅ မီလီမီတာ၊ ၁၀၀ / ၁၀ မီလီမီတာအဖွင့် ၃၀ မီလီမီတာ x ၃၂ မီလီမီတာ၊ ၃၀ မီလီမီတာ x ၁၀၀ မီလီမီတာ၊ ၃၈ မီလီမီတာ x ၁၀၀ မီလီမီတာ၊ ၄၀ မီလီမီတာ x ၁၀၀ မီလီမီတာ၊ ၅၀ မီလီမီတာ x ၅၀ မီလီမီတာ၊ ၅၀ မီလီမီတာ x ၁၀၀ မီလီမီတာစသည်တို့ကိုမျက်နှာပြင်ကုသမှုအနက်ရောင်၊